PASC, Pla d’Actuació de Sant Cosme

El Pla d’Actuació de Sant Cosme (PASC) és el  principal instrument municipal d’actuació en el barri per dirigir el procés de millores i transformacions socials, econòmiques i urbanístiques que garanteixin la cohesió social i millorin la qualitat de vida dels i les habitants de Sant Cosme

Objectius: Impulsar la millora social, urbanística i econòmica de Sant Cosme. Fomentar actuacions que millorin la cohesió social i la convivència.

Impulsors: Ajuntament del Prat de Llobregat, Generalitat de Catalunya, Consell de Participació Veïnal i entitats de Sant Cosme.

Característiques: Coordinació de la intervenció institucional amb la comunitat per consolidar una estructura social, econòmica i de serveis de futur.

Programes: Llei de barris, Projecte educatiu, Pla d’acció comercial, Millora de l’espai públic, Processos de participació ciutadana, Foment de l’associacionisme, Portal de barri www.cosmepolitan.cat , Programa de Mediació amb Escales de Veïns, Taula Comunitària i Oficina Municipal d’Informació.