GRACIELA GRACIA

ACOLLIDA, DIVERSITAT, INTEGRACIÓ, VINCLES, COMUNITAT, CULLEROT, SOPA, COCCIÓ, PAQUET, GALLO, LLETRES, ALFABET, DAVANTAL, SOPES DEL MÓN