CARMEN PARDO

SOLIDARI, COOPERATIVA, SOCIOCULTURAL, SANT COSME, COMUNITAT, DAVANTAL, SOPES DEL MÓN