ALFONSI

GENT GRAN, CURA, DINAMITZACIÓ, VINCLES, RELACIONS, TROBADA, CD, MUSICOTERÀPIA, PAMFLET, PAELLA, COL·LECTIU, PARC NOU, TROBADA, VESTIT, GANXET, MINIATURA, PLACA, AGRAÏMENT, FAMÍLIA, HISTÒRIA, RELAT, CORAZÓN RETALES, CARNET, CREU ROJA, FOTOGRAFIA, RECORDS, TROBADA, CURA, AFECTE