19/05/2020

Noves convocatòries d’ajuts públics per al pagament del lloguer

Aquest dimarts arrenca el període per demanar ajuts per casos de vulnerabilitat sobrevinguda a causa de la COVID-19. L’empresa municipal Prat Espais informa i assessora a les persones interessades i les acompanya en la tramitació dels ajuts

Més informació a la web original