12/11/2014

Arrenca a Sant Cosme el nou programa de convivència intercultural per millorar la cohesió social i les condicions de vida

 

Sant Cosme és un dels nous territoris que desenvoluparà el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural que impulsa l’Obra Social “la Caixa” a través de l’Ajuntament de El Prat de Llobregat i la Fundació Secretariat Gitano

 

 Sant Cosme ja ha donat el tret de sortida al Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI). El mes de Juliol l’Obra Social “la Caixa” i l’Ajuntament de El Prat de Llobregat  van signar l’acord a través del qual prenen el compromís de desenvolupar el Projecte a la ciutat, conjuntament amb la Fundació Secretariat Gitano..

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta del barri per la convivència i la cohesió social, per afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida dels pratencs i pratenques. Des d’aquest sentit, es planteja mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i administracions. Tot plegat des de la coresponsabilitat i el compromís compartit per millorar les condicions, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de tots els pratencs i pratenques. Així, aquests tres actors de la vida comunitària esdevenen protagonistes i subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.

 Punt de partida: coneixement compartit de la realitat de Sant Cosme

El Projecte ICI s’inicia amb l’establiment de relacions entre professionals, ciutadania i representants de les administracions, per donar pas a la generació d’un coneixement compartit de la realitat, que desemboca en accions conjuntes entres els tres protagonistes.

A partir d’aquí, s’aniran generant espais tècnics de trobada amb la implicació de professionals perquè puguin compartir informació dels recursos existents al territori i dissenyar un pla d’acció conjunt per donar resposta als principals reptes del barri. La promoció de la salut, l’àmbit socioeducatiu i la participació ciutadana seran els tres eixos d’actuació principal del Projecte. A més, la Fundació Secretariat Gitano i l’Obra Social “la Caixa” prenen el compromís de desenvolupar el projecte al barri, ampliant l’equip Comunitari amb  tres persones més ubicadesal Pla d’actuació de Sant Cosme que actuen com a facilitadors i dinamitzadors de tot el procés. La direcció i coordinació del projecte recau sobre l’Obra social de “la Caixa”, un equip científic de la Universitat Autònoma de Madrid i un comitè assessor. A més, el projecte compta amb l’aval de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies

 Ja són 40 territoris de tot l’estat que treballen en la gestió positiva de la convivència ciutadana intercultural a través del Projecte ICI

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb diferents entitats socials i amb les administracions locals, en territoris de tot Espanya amb un alt nivell de diversitat cultural. La iniciativa consisteix en una intervenció preventiva, promocional, positiva i enriquidora que fomenta les relacions interculturals i afavoreix la cohesió social i, en definitiva, pretén l’apoderament de la societat en pro de la convivència i el desenvolupament comunitari. La convivència entesa com un valor que implica tots els ciutadans i ciutadanes que viuen al barri de Sant Cosme.

Part de l’èxit del Projecte es deu a la combinació entre la flexibilitat que requereix cada context i la unitat en l’enfoc metodològic de la intervenció. És per això, que a partir de 2014, s’han unit al projecte 24 territoris més dels 16 originals que en formaven part des dels seus principis (any 2010). Entre les noves incorporacions hi ha el barri de Sant Cosme.

 Mes informació:

 FSG Fundació Secretariado Gitano Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és impulsat per l’Obra Social ”la Caixa" pla d'Actuació de Sant Cosme, Ajuntament del Prat de Llobregat