22/10/2014

Pla d’Actuació de Sant Cosme – enquesta de satisfacció ciutadana-

Sant Cosme actual i futur

De forma complementària a la remodelació d’habitatges, s’ha implementat un pla de millora i transformació del barri, impulsat per la Generalitat i l’Ajuntament del Prat i gestionat des del Pla d’Actuació de Sant Cosme (PASC).

Aquest pla ha tingut un impacte molt positiu en la comunitat i ha significat la posta en marxa de serveis, recursos i equipaments amb una voluntat de traspassar els límits del propi barri. Alguns d’aquests serveis generen un moviment diari de milers de persones que no viuen a Sant Cosme però que interactuen quotidianament amb els seus habitants i serveis.

(llegir més al web original)