06/05/2014

Es presenta el Pla local per la cohesió i la inclusió social

Es presenta el Pla local per la cohesió i la inclusió social

Durant la jornada ciutadana “El Prat amb les persones”, que es farà el 14 de maig al Cèntric

L’Ajuntament del Prat ha organitzat la jornada ciutadana “El Prat amb les persones”, que es farà el dimecres 14 de maig a partir de les 18h a l’auditori del Cèntric Espai Cultural. Durant la jornada es presentarà el Pla local per la cohesió i la inclusió social i el Pla de mesures extraordinàries contra la crisi.

La jornada comptarà amb la conferència “La crisi i els seus relats”, a càrrec de la periodista Milagros Pérez Oliva. També s’hi farà una taula rodona que, sota el títol “Entitats socials, compromís amb la ciutat”, donarà veu a diferents associacions pratenques que treballen en l’àmbit de la cohesió i la inclusió social.

L’Ajuntament del Prat va aprovar l’any 2008 el Pla Local d’Inclusió Social  per al període 2008-11, amb l’objectiu d’articular i impulsar polítiques i accions per la cohesió social a la nostra ciutat.

Durant els últims anys s’han anat desplegant i revisant les mesures i els recursos previstos en el Pla per anar-los adequant a les noves demandes socials. La crisi econòmica ha comportat un important increment del nombre i diversitat de persones exposades a processos d’exclusió. És per això que s’ha imposat una revisió del Pla i un nou compromís polític i
ciutadà per a aconseguir millorar l’eficàcia dels recursos de suport i afrontar amb millors garanties els reptes socials actuals i futurs.

És aquest sentit s’ha treballat en el desplegament de nous projectes i noves mesures recollits el Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2012-2015, així com en la implementació d’un Pla de mesures extraordinàries contra la Crisi per als anys 2013 i 2014.

La jornada “El Prat amb les persones” vol compartir amb la ciutadania quina és l’actual situació socioeconòmica del Prat, quines són les necessitats de la població i quines són les polítiques d’inclusió social i per l’ocupació que es duen a terme i que conformen el contingut d’aquests plans. També vol incorporar una reflexió més general sobre el context general de la crisi i també sobre el paper de les entitats socials i la ciutadania com a sòlides xarxes de suport en aquests moments de dificultat.

Podeu feu la inscripció prèvia per correu electrònic: plainclusio@elprat.cat

Document: díptic (2.31 MB)