19/02/2013

A través del mòbil o d’Internet podem saber quant trigarà el nostre bus

AMBtempsbus és un servei gratuït i vàlid per a totes les línies d’autobús metropolitanes