17/05/2012

Els dies 8 i 9 de juny es farà una recollida d’aliments per al Punt Solidari del Prat

FEM COMUNITAT, NINGÚ NO S’HA DE QUEDAR FORA
Col·laboreu en la recollida d’aliments per al Punt Solidari del Prat

Per què es fa una recollida d’aliments?
Es fa una recollida per ajudar a omplir el Punt Solidari del Prat.

Què és el Punt Solidari?
El Punt Solidari del Prat és un servei de l’Ajuntament del Prat en conveni amb
Caritas Parroquial i Creu Roja del Prat per donar suport a les famílies que viuen una
situació difícil a conseqüència de l’actual situació econòmica i social. La sol·licitud de
suport i la coordinació del Punt Solidari es fa des dels Serveis Socials d’atenció
primària.

Com funcionarà?
Les entitats interessades en col·laborar hauran de responsabilitzar-se d’un o més
d’un torn de recollida d’aliments, això vol dir que es comprometen a posar un
mínim de tres persones a cada torn durant les tres hores que dura el torn. Les
entitats hauran de definir una persona responsable per torn i identificar-la amb DNI
i telèfon de contacte.

On es farà?
Als principals supermercats del Prat. Quantes més entitats es sumin a la iniciativa
més supermercats es podran cobrir i més aliments podrem recollir.

Com ens hem d’inscriure per participar?
Participant de la Reunió Informativa el dia 22 de maig 19h al Punt Solidari.