24/08/2011

ELS DIJOUS DEIXALLERIA MÒBIL A SANT COSME

La deixalleria mòbil és un servei itinerant que permet recollir els residus que no es recullen amb els contenidors que hi ha al carrer i que per la seva naturalesa tenen un alt potencial contaminant o s’han de reciclar d’una manera especial, com ara fluorescents i bombetes, petits electrodomèstics i aparells elèctrics, oli de cotxe i de cuina, pintures i vernissos, cartutxos de tinta, piles, aerosols, radiografies, etc…

HORARIS I LLOCS:
Dijous matí; 10:15-10:30 h. C/ Riu Llobregat/C/ Riu Túria
11:00-11:30 h. Mercat setmanal Ronda del Sud

Document: TRÍPTIC INFORMATIU (1.95 MB)