07/10/2010

El Parc Nou es tanca avui al públic per un tractament contra els mosquits

Des de les 7 del matí a les 7 de la tarda.

Avui dijous 7 d’octubre, el parc Nou restarà tancat al públic de 7 del matí a 7 de la tarda, a causa d’una actuació contra la abundant presència de mosquits adults a la zona sud-est del parc.

Les accions dutes a terme anteriorment contra larves no han estat prou eficaces degudes a la presència d’obres i de zones naturals protegides on no s’hi ha pogut actuar, tot plegat combinat amb les pluges i la calor d’aquests darrers dies.

Els tractaments contra els mosquits adults no són recomanables degut a la seva eficàcia limitada en el temps i per anar en contra de la filosofia del control integral de plagues (afectació al medi natural, creació de resistències, disseminació aèria…) però en aquest cas concret s’ha decidit actuar degut a la gravetat de la proliferació i la proximitat a zones habitades.